Cümə axşamı , Fevral 22 2018

gonul

Axırzamanda yaxşılar pis, pislər yaxşı qəbul ediləcək

Harundan, İbn Sədəqədən, Cəfərdən, atasından (əs) Allahın elçisinin (səv) səhabələrinə belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Qadınların fitnəyə düşdüyü, gənclərin günahkar olduğu, nə yaxşı işlərin əmr edildiyi, nə də pis işlərin qadağan olunduğu bir dövrdə halınız necə olar?” Belə soruşdular: “Ey Allahın Rəsulu (səv), belə bir vəziyyət, həqiqətən də, ola bilərmi?”

Davamı »

Hz. Mehdinin (əs) camaatına işarə edən ayələr

Nəhayət, əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman Biz (Nuha) dedik: “(Heyvanların) hər növündən bir cüt, barələrində söz keçmiş kəslər istisna olmaqla, öz ailəni və bir də iman gətirənləri gəmiyə mindir.” (Əslində), onunla birlikdə az adam iman gətirmişdi. (Hud surəsi, 40) (O dedi:) “Bunlar kiçik bir dəstədir.” (Şüəra surəsi, 54)

Davamı »

2007-ci ildə Bağdad körpülərinin bombalanması hz. Mehdinin (əs) zühur əlamətlərindən biridir

2007-ci ildə Bağdad körpülərinin bombalanması hz. Mehdinin (əs) zühur əlamətlərindən biridir Rəsulullah (səv) 2007-ci ildə bombalanaraq dağıdılan Bağdad körpüləri ilə bağlı belə xəbər vermişdir: Möminlərin əmiri Əlidən (əs)… belə nəql edilmişdir: Bağdadda körpü tikildiyi və quyruqlu ulduzlar şərqdən çıxdığı zaman ordunun süvari dəstələri körpünün üzərində öldürüləcəklər. .(Muhtasar-u Basair-id Deracat səhifə …

Davamı »

Hz. İsa (əs) ilə namaz qılacaq şəxs axırzamanın böyük Mehdisidir.

Hz. İsanın (əs) ortaya çıxdığı dövrdə hz. Mehdi (əs) darvinizm və materializm kimi yaradılışı inkar edən fəlsəfələri aradan qaldıracaq, Peyğəmbərimizin (səv) xəlifəsi, yəni İslam aləminin mənəvi lideri olaraq bütün dünyada müsəlmanlar arasında İslam birliyini quracaq və bu birliyin mənəvi lideri olacaq. Peyğəmbərimizin (səv) bir çox səhih hədislərində hz. İsanın (əs) …

Davamı »

Yusif qissəsindən axırzamana və axırzaman münafiqlərinə işarə edən ayələr

“Yusifi ya öldürün, ya da onu (uzaq) bir yerə aparıb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət bəsləsin və bundan sonra siz əməlisalehlərdən olarsınız” (Yusif surəsi, 9) “Yusifi öldürün…” Birbaşa öldürmə təlimatı verilir. Münafiqlərin birinci istəyi öldürməkdir. Hz. Öməri, hz. Osmanı, hz. Əlini və onların övladlarını şəhid etdilər. Hər zaman münafiqlərin …

Davamı »

Hz. Mehdini (əs) tanıdan xüsusiyyətlərdən biri də hz. Həsənin nəslindən olmasıdır

Hz. Mehdini (əs) tanıdan xüsusiyyətlərdən biri də hz. Həsənin nəslindən olmasıdır “Mehdi Fatimənin övladlarındandır və Həsənin nəslindəndir.” (Əbu Davud, hz. Mehdi (əs), 1) Əbdül Qafir Farisi “Məcmail-qəraib” kitabında, İbn Cəvzi “Fil-qaribil-hədis”də, İbn əl-Əsir isə “Nihayə”də hz. Əli haqqında hədisdə dedilər ki: “Mehdi Hz.Həsənin nəslindəndir.” (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin …

Davamı »

Fanatiklər mehdiyyəti müdafiə edirmiş kimi görünsələr də, əslində hz. Mehdiyə (əs) qarşı çıxarlar

Fanatiklər mehdiyyəti müdafiə edirmiş kimi görünsələr də, əslində hz. Mehdiyə (əs) qarşı çıxarlar Əmr ibn Saddan: Xalqı (zahirdə) mənim övladıma dəvət etsələr də, mənim övladımdan uzaq olarlar. Bu elə pis cəmiyyətdir ki, əxlaqları yoxdur. Zalımları təngə gətirər, onlara fitnə-fəsadı öyrədər, hökmdarlara qan tökdürərlər. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, …

Davamı »

Hz. Musanın (əs) duası

Hz. Musa (əs) hz. Mehdinin (əs) fəzilətlərini öyrənəndən sonra hz. Mehdi (əs) olmaq üçün Allaha dua etmişdir. Salim-ul əşəll-dən: Hz. Musa ibn İmran Tövratın birinci bölümündə Ali Muhəmmədin qaiminə (əleyhissəlam) Mehdiyə verilən qüdrət və fəzilətləri görəndə dedi ki: “Rəbbim, məni Ali Muhəmmədin qaimi Mehdi olaraq seç”. Ona belə deyildi: Doğrusu, …

Davamı »

Hz. Mehdi (əs) dərin dövlətlərin fikirlərinin əsasını darmadağın edib, fitnələrini aradan qaldıracaq

Hz. Mehdi (əs) dərin dövlətlərin fikirlərinin əsasını darmadağın edib, fitnələrini aradan qaldıracaq Allah “Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Öz nurunu tamamlayacaq.” Mehdi batil dövlətlərin təməllərini dağıdıb, fəsad qüllələrini məhv edəcək.” Yəvmul Halas, Kamil Süleyman, səh. 125

Davamı »

Hz. Mehdi (əs) yaradılmazdan əvvəl Allahın ərşinin sağ tərəfində kölgə şəklində idi

Hz. Mehdi (əs) yaradılmazdan əvvəl Allahın ərşinin sağ tərəfində kölgə şəklində idi İman Cəfər Sadiq (əs):İmam Mehdi pakdır, təmizdir, razı qalınanlardandır. Hidayət əhlidir və seçilmişdir. Zühur etməsi ümid edilir. Allah onu bunun üçün seçmiş və onu ruh və bədən aləmində yaradarkən ən gözəl surətdə yaratmışdır. Mehdi yaradılmazdən əvvəl Allahın ərşinin …

Davamı »